Kontakt 

MĚŘENÍ VODY A PORADENSTVÍ PŘÍMO U VÁS

Voda je život, proto i Vám rádi poradíme.

Spolupráce s Akademií SK dynamo České Budějovice

Je nám velkou ctí a privilegiem, že si nás jako svého partnera zvolila právě Akademie SK Dynamo České Budějovice. Z této plodné spolupráce začala vznikat videa, některá zábavná, která naleznete na Facebookové stránce projektu Dáme Vodu a některá trochu vážnějšího ražení. O jedno z nich se s vámi podělíme zde.

Naše služby jsou zaměřeny na orientační měření pitné vody, monitoring pitného režimu a poradenství přímo u vás.

Základem našich měření je ORP a pH, protože mají zásadní vliv na zdraví člověka. ORP z důvodu energetiky organismu a potenciálu antioxidantů. PH z důvodu provázanosti s krví, imunitou, trávením a samouzdravovacími procesy v těle.


PROČ?

Každého nás k zájmu o to, co pijeme, přivedl jiný faktor. Pavla zprvu zdravotní, Standu duchovní. Oba nás začaly napadat myšlenky, které vedly ke kladení otázek. 

  • Víte, že voda má různou strukturu?

  • Kvalitní voda zesiluje suplementy.

  • Věděli jste, že voda dokáže detoxikovat organizmus?

  • Víte, že existuje přímá souvislost krve a vody?

  • Už jste slyšeli, že pH má vliv na naše tělo?

Měníme vodu, měníme život.

Co měříme a cena

V první fázi nemusíte nikam posílat žádné vzorky. Po předem domluvené schůzce za Vámi přijedeme domů nebo do firmy a přímo na místě provedeme orientační měření vody, kterou pijete. Na základě naměřených hodnot a dané situace Vám dáme doporučení.

Základem našich měření je ORP a pH, protože mají zásadní vliv na zdraví člověka. ORP z důvodu energetiky organismu a potenciálu antioxidantů. PH z důvodu provázanosti s krví, imunitou, trávením a samouzdravovacími procesy v těle.

Pitná voda a parametry

Parametry pitné vody jsou soubor fyzikálních, chemických a biologických vlastností, které určují kvalitu vody pro lidskou spotřebu.

Pitná voda je pojem, kterým se obvykle označuje voda bezpečná pro pití a přípravu jídla. V České republice se zpravidla získává úpravou surové vody z vodního zdroje v úpravně vody, i když řada spotřebitelů může vodu získávat ze zdroje vlastního (studna, vrt). Proces úpravy surové vody na pitnou je pravidelně monitorován s cílem zajistit, aby pitná voda splňovala hygienické požadavky na pitnou vodu stanovené legislativou státu.

Rádi změříme vodu i vám

Nemusíte nikam nic posílat, ani si žádat o speciální nádoby na vzorky. Přijedeme k vám, provedeme orientační měření a poradíme dle dané situace.