Kontakt 

Co je to oxidoredukční potenciál 

Oxidoredukční potenciál (ORP) je důležitým parametrem v chemii, který nám umožňuje měřit schopnost látek přijímat nebo odevzdávat elektrony. Tento potenciál hraje klíčovou roli ve vodní chemii, biochemii a dalších oblastech, kde se zkoumá redoxní reakce.

Definice a význam ORP

ORP je měřítkem oxidačního nebo redukčního prostředí. Vyjadřuje schopnost látky přijímat elektrony (oxidační prostředí) nebo odevzdávat elektrony (redukční prostředí). Hodnota ORP se udává v mV (milivolt) a může být kladná (oxidační) nebo záporná (redukční). Čím víc do plusu, tím rychleji dochází k oxidaci/stárnutí (např. oxidací železa je reznutí). A proto je tak důležité řešit ORP v tom, co pijeme!

Zjednodušeně řečeno, ORP (= náchylnost k rozkladu, degradaci) je nejdůležitější parametr, při monitorování kvality vody (ve vodohospodářství, v bazénech, akváriích).

Pro orientační porovnání cca hodnoty nápojů:

Pepsi má +490 mV, balená kojenecká voda +330 mV, voda z kohoutku +380 mV, oproti tomu správná vyživující voda by měla mít min. -400 mV (například pramen zázračné vody ve francouzských Lurdech nebo japonské úpravny vody Leveluk ty až dvojnásobné hodnoty).

Měření ORP 

Měření ORP se provádí pomocí speciálních elektrod, které jsou schopné detekovat změny elektrického potenciálu v roztoku. Elektroda je umístěna do testovaného prostředí a měří se rozdíl potenciálů mezi elektrodou a referenčním elektrodou. Výsledná hodnota ORP je pak zobrazena na měřícím přístroji.

Využití ORP

ORP má široké využití v různých oblastech. Ve vodohospodářství se měří ORP jako indikátor kvality vody a účinnosti dezinfekce. V biochemii se ORP používá k monitorování redoxních reakcí v buňkách a tkáních. V potravinářském průmyslu se měří ORP při kontrole kvality potravin, například u čerstvého ovoce a zeleniny.

Rádi změříme vodu i vám

Nemusíte nikam nic posílat, ani si žádat o speciální nádoby na vzorky. Přijedeme k vám, provedeme orientační měření a poradíme dle dané situace.