Kontakt 

Pitná voda a parametry

Pitná voda je pojem, kterým se obvykle označuje voda bezpečná pro pití a přípravu jídla. V České republice se zpravidla získává úpravou surové vody z vodního zdroje v úpravně vody, i když řada spotřebitelů může vodu získávat ze zdroje vlastního (studna, vrt).

Proces úpravy surové vody na pitnou je pravidelně monitorován s cílem zajistit, aby pitná voda splňovala hygienické požadavkyna pitnou vodu stanovené legislativou státu (více zdroj Wikipedie).

Parametry pitné vody

Věděli jste, že legislativa ČR, která se týká hygieny vody a definuje, co je pitnou vodou, je obsažena v zákoně o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.? K tomuto zákonu se vztahuje vyhláška č. 252/2004 Sb., nahradila vyhlášku č. 376/2000 Sb., která blíže definovala, že pitná voda „je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob.“

Platná vyhláška č. 252/2004 Sb. vyhláška zde, (zdroj Zakonyprolidi.cz).

Znamená to snad, že tato vyhláška v podstatě snížila nároky na to, co je pitnou vodou, kterou můžeme pít?

Zaznívají a éterem rezonují myšlenky, že naše pitná voda z řádu je již natolik zatížena a znečištěna, že je nutné ji nějak upravovat. Bohužel i lesní studánky jsou ovlivněny ne příliš ohleduplným zásahem člověka do přírody. A balené vody? Jsou ozařované kobaltem případně cesiem, aby mohly být vystaveny v obchodech a dlouhodobě skladovány bez nežádoucího bujení, nebo nejsou?

Co laboratoře u pitné vody nejčastěji sledují?

Ve vyhlášce č. 252/2004 Sb. lze najít celý soupis ukazatelů včetně uvedených parametrů.


Rádi změříme vodu i vám

Nemusíte nikam nic posílat, ani si žádat o speciální nádoby na vzorky. Přijedeme k vám, provedeme orientační měření a poradíme dle dané situace.